Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Üldinfo

Iisaku vald asub Ida-Viru maakonna lôunaosas, looduskaunis kohas ja on pinnavormilt tasane, mida iseloomustavad metsade ja soode rikkus. Kolmest küljest piiravad valda looduslikud objektid: Muraka ja Agusalu sookaitsealad, lõunast Peipsi järv.
Tasast pinnavormi ilmestavad Varesmetsa ja Võhma mõhnastikud ning mandriluited. Mandriluidete levik ei piirdu üksnes Peipsi põhjarannikuga, vaid ulatub Peipsi vanadel rannavallidel kaugele sisemaale. Loodusmaastikule lisavad värvi rohked järved ja Peipsi suunas voolavad jõed – ojad. Valitsevad lodumetsad, puistutes kasvab mitmeid kaitsealuseid taimi nagu näsiniin, kuldking, orhidee jt. Esindatud on kõik Eestis elavad ulukid, lisaks haruldane lendorav. Valla territoorium on valdavalt metsarohke tasandik, mida läbib edelast kirdesse Iisaku – Illuka oos. Ooside ahelik algab Iisaku oosiga, Tärivere mäega (Alutaguse kõrgeim looduslik punkt kõrgusega 94 m üle merepinna) ning jätkub paralleelse reana üle Jõuga (Eesti kõrgeim, suhtelise kõrgusega 40 m). Ooside vahelistes nõgudes paiknevad Jõuga järved, neli maalilist metsajärve, neist suvituskohana tuntud Pesujärv.

Peipsi põhjarannikul paikneva Iisaku valla territooriumil elas 01.01.2004.a. seisuga 1526 elanikku, 01.01.2009. a seisuga oli elanike arv 1382, 01.01.2013. aasta seisuga oli elanike arv 1279. Valla pindala on 258 km². Iisaku vald koosneb Iisaku alevikust ja 17 külast, millest suurimad on Vaikla, Tärivere, Jõuga, Kauksi, Kuru.

Valda läbib Jõhvi - Tartu - Riia maantee (A 201).
Iisaku alevik asub 32 km kaugusel maakonna keskusest - Jõhvi linnast . Iisakust Tartusse on 100 km ning Riiga 350 km. Nimetatud maanteelt saab sõita Jõugalt Illukale (12 km), Iisakust Tudulinna (17 km) kaudu Rakverre (85 km) ja Avinurme (36 km) ning Alajõe (12 km) kaudu Vasknarva (35 km), Sällikust Kurusse (6 km). Eelnimetatud teed on kõvakattega ja suhteliselt head.


Peipsi põhjakallas.
 

Google Maps  
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum