Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Kasulikud viited__________________________________________________________________________
_________________________________________________________


___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus (MAK 2014-2020 meede 6.3) 2017 IV taotlusvoor 

Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 “Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng” alaliik. Meetme üldeesmärk on aidata kaasa  põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/vaikeste_pollumajandusettevotete_arendamise_toetus_2017_4/

____________________________________________________________________________
Esmaspäeval algab lisatud suhkrute kampaania „Märka suhkruid!“
 
Kampaania keskendub lisatud suhkrutele – nendele, mida lisab toidu sisse tööstus või mida lisatakse ise toiduvalmistamise käigus. Kutsume lisatud suhkruid märkama ja nende tarbimist vähendama.
Eesmärkideks oleme seadnud, et sihtrühm oskaks märgata, kus lisatud suhkrut leidub ja millises koguses ning näha, kui palju nad ise suhkrut üle tarbivad.
 
Kampaania on suunatud meestele ja naistele vanuses 12-40 a.
Ebatavaliselt lai vanusegrupp tuleneb sellest, et kasutame kampaanias TAI noortele (12-16 a) suunatud kanaleid fiidikaru.toitumine.ee ja https://www.facebook.com/fiidikaru/, kus lahendused on mõnevõrra erinevad.
 
Kampaania kanalid:
  • Välimeedia (lisas)
  • Teleklipp https://www.youtube.com/watch?v=hrJ3m_Lv5bg&feature=youtu.be
  • Bännerid internetis
  • Poed, kus kasutame siseraadiot ja käruplakateid
  • Toitumine.ee, kus oleme põhjalikult uuendatud suhkru osa ning lisatud on interaktiivsed rakendused.
  • kalkulaator, millega saab arvutada kokku päevast suhkrutarbimist ning võrrelda seda soovitatuga ning
  • test, kus saab arvata, millistes toodetes on rohkem suhkruid. Voldik, mida levitame omavalitsuste kaudu (lisas)
  • Noortele suunatud kanalid fiidikaru.toitumine.ee ja https://www.facebook.com/fiidikaru/
 
Tervitades,
 
Helen Noormets
Tervise Arengu Instituudi kommunikatsiooniosakonna juhataja,
659 3987,
helen.noormets@tai.ee

 ___________________________________________________________________________
Sotsiaalkindlustusamet
PRESSITEADE
29. detsember 2016SKA: naiste tugikeskused aitavad abivajajaid ka uuel aastal

Sotsiaalkindlustusamet on riigihanke tulemusel sõlminud lepingud naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks kõikides maakondades. Ameti kinnitusel ei jää ükski abivajaja uuest aastast abist ilma.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse juhi Olle Selliovi sõnul lisandub naiste tugikeskuse teenus uue teenusena juba täna pakutavate ohvriabiteenuste hulka. „Kvaliteetne teenus – majutus, kriisinõustamine ning psühholoogiline ja juriidiline nõustamine, on kättesaadav üle Eesti,“ lisas ta.

Kõigis maakondades naiste tugikeskuse teenuse osutajate leidmiseks korraldas amet aasta lõpus riigihanke, mis teostati kolmes etapis.Ohvriabi juhi sõnul täitis hange oma eesmärki: „ Me saame tagada teenuse jätkuvuse kõikides maakondades ja ka rahaliste vahendite läbipaistva, otstarbeka ja säästliku kasutamise.“

Riigihanke tulemusel kujunes teenuse kogumaksumuseks 641 051 eurot. Eelnevatel aastatel on riigi baasrahastus naiste tugikeskuse teenusele olnud 500 000 eurot aastas.

Selliovi sõnul puutuvad ohvriabitöötajad iga päev kokku lähisuhtevägivalla juhtumitega. „Saame suurepäraselt aru naistevastase vägivalla ohvritele mõeldud teenuste olulisusest ja nende arendamise vajadusest. Näeme olukordi, kus on tekkinud esimesed tõsised vägivaldsele suhtele viitavad signaalid, aga ka juba aastaid vägivallaringis kannatanud naisi.“

Kvaliteet tagatakse selgete teenusestandardite, järelevalve teostamise ja üleüldise tiheda koostööga. Üheks meetmeks on koostöös siseministeeriumiga ellu kutsutud MARAC juhtumikorralduse mudel. Selliovi sõnul saab sellest lähisuhtevägivalla spetsialistidele töövahend. „See annab teadmisi ja oskuseid, kuidas lähisuhtevägivalla ohvrit ära tunda, tema vajadusi ja probleemi tõsidust hinnata, sellest teistele spetsialistidele teada anda ning abistavaid tegevusi ühiselt kavandada ja pakkuda,“ rääkis Selliov.

„Koostöös naiste tugikeskustega on plaanis tõhustada ka ennetus- ja teavitustööd, et abivajajad teaksid abisaamise võimalustest ja oskaksid aegsasti ära tunda ohumärke oma lähisuhtes.“

Seitsmes maakonnas (Harju-, Ida-Viru-, Valga-, Jõgeva-, Tartu-, Pärnu- ja Saaremaa) jätkavad teenuse osutamisega senised tugikeskused. Viide maakonda (Võru-, Valga-, Viljandi-, Lääne- ja Hiiumaa) on oma tegevust laiendanud seni teistes piirkondades tegutsenud tugikeskused. Kolmes maakonnas (Lääne-Viru-, Rapla- ja Järvamaal) hakkavad teenust osutama uued teenusepakkujad.

Maakondlikud naiste tugikeskuste telefoninumbrid on kättesaadavad sotsiaalkindlustusameti kodulehel www.sotsiaalkindlustusamet.ee/naiste-tugikeskuste-kontaktandmed. Avalikustamisele ei kuulu teenuse osutamise koht ja töötajate kontaktandmed. Ööpäevaringset nõustamist ja tuge pakub naistevastase vägivalla tugitelefon 1492.

Kontakt:
Olle Selliov, sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juht, 58664385
Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht, 508 7370

____________________________________________________________________________
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse-uksus-3/ 
Sotsiaalkindlustusamet annab teada:

Senise kava järgi pidi lisanduma tuleva aasta 1. juulist kolme ja enama lapsega peredele 200-eurone toetus ning seitsme ja enama lapsega perele 370-eurone toetus. Riigikogu võttis 19.12.2016 vastu tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega muudeti ka perehüvitiste seadust.

Riik tõstab alates 01.07.2017 kolme ja enama lapsega perede toetuse 300 eurole kuus ning seitsme ja enama lapsega perede toetuse 400 eurole kuus. Perekond, kus kasvab kolm kuni kuus last, saab lisaks olemasolevale lapsetoetusele (esimese kahe lapse eest 50 eurot ja iga järgneva eest 100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui peres on seitse või enam last, annab riik juurde 400 eurot kuus.
_________________________________________________________________

Häirenuputeenus päästab - kuus aastat kõikjal Eestis
Medi häirenuputeenus, automaatne ravimidosaator, elektriline pliidivalvur ja kaduma läinud eaka asukoha tuvastamise lahendused tagavad eakale lähedasele tema enda kodus ja kaugemalgi kõrgema turvatunde ja kõigile hoolivatele lähedastele hingerahu.
Lisainfot saab Medi nõuandeliinil 661 8181, e-postiga info@medi.ee ja kodulehel www.medi.ee. Vajadusel suheldaks ka linna või valla sotsiaalosakonnaga, et vajalikud abivahendid saamata ei jääks ja igaüks saaks end oma kodus kindlalt tunda ja kauem iseseisvalt elada.
____________________________________________________________________________
Energiasäästlikud elementmajad firmalt FASTECO, mis on mõeldud põhjamaises kliimas aastaringseks elamiseks!
 

Tarbijakaitseameti kontaktinfo (Rahukohtu 2, 10130 Tallinn,e-mail info@tarbijakaitseamet.ee)

Piirkondliku statistika portaal

Töötukassa kodulehekülg

Tööinspektsiooni kodulehekülg

Maanteeamet

Keskkonnainspektsioon

e-äriregister

Portaal eestielu.ee

Peipsi-Alutaguse Koostöökoda (PAK)

Iisaku terviserada

Kuidas aidata abi vajavat inimest?
 
MÄRKA JA HOOLI!  Juhis kodanikule

Lasteabi telefon
Igaüks peab viivitamatult teatama abivajavast ja hädasolevast lapsest, kui ta mõnest sellisest olukorrast teada saab. Lihtsam viis selleks on helistada riiklikule lasteabi telefonile 116111 või võtta nendega ühendust internetis: www.lasteabi.ee.

Kadunud laste telefon 116000
Kadunud laste telefonile on võimalik teada anda kadunud lastest, nõustajad annavad esmased juhised situatsioonis käitumiseks ning viivad läbi esmase kriisinõustamise. Kadunud laste telefon teeb tihedat koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga. Telefon 116000 töötab 24 tundi ning on kõigile helistajatele tasuta.
 
Naisteliin (Eesti Naiste Varjupaikade Liit)
Kui Sa oled kogenud füüsilist, vaimset ja/või seksuaalset vägivalda, siis võid helistada üleriigilisel lühinumbril 1492 või otsida lisainfot www.naisteliin.ee.
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik
 
Ohvriabi
Kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks, on õigus ohvriabile. Iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, võib abi saamiseks pöörduda ohvriabitöötaja poole. Lisaks kasulikele viidetele ja numbritele, saab inimene vaadata Sotsiaalkindlustuameti kodulehelt infot ohvriabi ja lepitusteenuste kohta, leida vajalike töötajate kontaktid üle Eesti ning infot kuriteoohvrite riiklike hüvitiste kohta. Nad on koondunud sotsiaalkindlustusameti alla ja nende kontaktid leiad siit: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/ või helistades infotelefonile 16106 (ainult Eestis) või +372 612 1360.
 
Eluliin
Eluliin on mõeldud kriisiseisundis inimeste aitamiseks ja emotsionaalseks toetamiseks.
 
Eestikeelne usaldustelefon 655 8088 on avatud iga päev (k.a riiklikud pühad) kell 19–07.
Venekeelne usaldustelefon 655 5688 on avatud iga päev (k.a riiklikud pühad) kell 19–07.
 
Sõltuvusprobleemide korral
Uimasti ja HIV/AIDSi tasuta anonüümne tugitelefon 6314600 annab asjakohast nõu nii eesti kui vene keeles iga päev kell 9.00-20.00.
Helistamine on tasuta (ka mobiiltelefonilt).

• Psühholoogilise kriisiabi telefon 6314300. E-R 09.00-20.00

STOPP 6665120 - seksuaalhälbe nõuandetelefon E-R 18.00-22.00
 
Anonüümsed alkohoolikud. Abi saab infotelefonil 529 9955 ja e-maili teel      teenindus@aaestonia.com.
 
Arstiabi infoliinid
Perearsti infoliin 1220. See on üleriigiline telefon, kus saab eesti ja vene keeles meditsiinilist nõu ööpäev ringi. Antakse nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiukorralduse asjus. Helistaja isikut ei tuvastata, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed. Tasuta.
 
Tallinna Lastehaigla tasuline nõuanne 1599. Lapsevanemad saavad nõu iga päev kella 8.00–24.00. Kõneminut maksab 1 €. Helistada saab laua- või mobiiltelefonilt.
 
Mürgistusteabeliin 16662. Mürgistusinfoliin annab asjakohast infot järgmiste mürgistusjuhtude korral:
kodukeemia, taimekaitsevahendid ja väetised, näriliste ja putukatõrjevahendid, kosmeetika ja loodustooted, ravimid, narkootilised ained, seened, taimed, mürgiste loomade hammustused, mürkgaasid, alkoholid. 

• NÕUSTAMISTELEFON LAPSE PSÜÜHIKA- VÕI KÄITUMISPROBLEEMIDE KORRAL +372 529 4675. Helistada saab E-R 13:00-14:00, tavaline operaatori tariif.

Politsei, päästeamet, kiirabi
Häirekeskuse number 112

Liiklusliini telefon 14900
Kliendiinfo telefon 612 3000 (E-P 8.00-19.00)
 
Politsei- ja piirivalveamet
Ida prefektuur
Rahu 38, Jõhvi 41588
telefon 337 2200
ida@politsei.ee
 
• Päästeala infotelefon 1524.
Infotelefoni peamiseks eesmärgiks on vahendada päästeala infot, sh tuleohutusnõuanded, kodu turvalisus, päästeasutuste kontaktid ja päästeala tegevuste tutvustamine.
 
 
Kui tahad, et Sul oleks parem ja turvalisem elada, siis leiad mõttekaaslasi siit:
 
Külaliikumine Kodukant. Liikumine toetab aktiivseid ja teotahtelisi inimesi Eesti külades. Lisainfot leiad telefonil 646 6636 või kodulehel www.kodukant.ee
 
Naabrivalve eesmärgiks on suurendada elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Rohkem infot leiad telefonidel 652 2522; 513 6630 või kodulehel www.naabrivalve.ee
 
Korteriühistute liit aitab korteri- ja hooneühistuid nende igapäevaelu korraldamisel. Lisainfot leiad telefonil 627 5740 või www.ekyl.ee
 
Häid mõtteid ja soovitusi omaenda ja kodukoha turvalisuse parandamiseks leiad www.kuriteoennetus.ee rubriigist Kuidas mina saan ennetada kuritegusid?
 
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum