Iisaku vald
Est | Eng |
Iisaku Kunstide Kool
Direktor     Pille Nagel
Kontakt:    Tartu mnt 62
                  Iisaku alevik 41101
                  iisakukunstidekool@hot.ee
                  tel  339 3002, mobiil +372 562 53 358

IISAKU KUNSTIDE KOOLI PÕHIMÄÄRUS
IISAKU KUNSTIDE KOOLI ARENGUKAVA
Iisaku Kunstide Kooli koduleht
 

Iisaku Kunstide Kool loodi huvikoolina 1989. a kohaliku algatusena. Kooli tegevuse põhieesmärgiks on plaanipärase muusika-, kunsti-, ja tantsuhariduse andmine, kus põhimõtteks on õpetamise süstemaatilisus ja eesmärgistatus. Väga tähtis on laste ja noorte loomevõimete avastamine ja kavakindel arendamine, mis toimub põhimõttel, et iga inimese loovvõimete avaldumiseks on vaja luua teatud tingimused ja leida individuaalne arengutee. Kooli kontsert- ja näitusetegevuse kaudu toimub kohaliku kultuurielu edendamine. Kooli juures kunstiõpetajate juhendamisel tegutseb kunstiklubi. 
Koolil on Haridusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba ning EHIS-es kinnitatud õppekavad.
Koolis on muusika-, tantsu- ja kunstihuviala, mida õpib 1.09.2013 seisuga 56 õpilast.

Muusikahuvialad:
Klaver, akordion, plokkflööt, kannel, viiul, kitarr, mandoliin, ukulele
Õppeaeg – 4 + 3 aastat, soovijad jätkavad pärast lõpetamist lisaklassis.

Tantsuhuviala:
Õppeaeg – 4 + 3 aastat, soovijad jätkavad pärast lõpetamist lisaklassis.
Kunstihuviala:
Õpitakse neli aastat, soovijad jätkavad lisaklassis.
-----------------------------------------------------
ÕPPETASU alates 01.09.2015
Õppetasu suurus ühe õpilase kohta kuus on:
1) eelklassis 14,00 eurot;
2) muusikahuvialal 19,00 eurot;
3) tantsuhuvialal 15,00 eurot;
4) kunstihuvialal 17,00 eurot.

Täiskasvanud õppijale on ühe 45-minutilise individuaaltunni õppetasu 14 eurot. Individuaaltunniks loetakse tundi, kus osaleb üks õppija.

Projektkursuse õppetasu on 10 eurot õppija kohta ühe 45-minutilise õppetunni kohta. Projektkursuseks loetakse ettemääratud eesmärgi ja ulatusega kursust, millel osaleb vähemalt kaks õppijat.

Rühmatunni kuutasu 30-minutilise ringitunni korral on 14 eurot õppija kohta, kui tund toimub üks kord nädalas. Kui tund toimub sagedamini, korrutatakse õppetasu nädalatundide arvuga.

Rühmatunni kuutasu 45-60- minutilise ringitunni korral on 18 eurot õppija kohta, kui tund toimub üks kord nädalas. Kui tund toimub sagedamini, korrutatakse õppetasu nädalatundide arvuga.

----------------------------------------------------------

Kooli õpilased on saavutanud häid tulemusi mitmetel konkurssidel ja näitustel,  osaletud  on koolinoorte laulu- ja tantsupidudel.
Meelelahutust pakuvad ekskursioonid, teatri ühiskülastused ning suvelaagrid.

Õpetajad:
Pille Nagel - plokkflööt, kannel, solfedžo, muusikalugu
Ave Jääger – tants, kitarr, ukulele
Irina Sbrodova ja Viia Igaunis– klaver;
Inna Mihhailova – akordion, solfedžo, klaver
Kaja Tina – kunst
Valentina Järve – viiul, akordion, kitarr, mandoliin
Vladimir Sõtševski - kitarr, ukulele
 

Kooli lõpetanud õpilased on jätkanud õpinguid valitud erialadel Tartu
Kunstigümnaasiumis, Tartu Kunstikoolis, H. Elleri nimelises Tartu
Muusikakoolis, Tallinna Muusikakeskkoolis, Viljandi Kultuuriakadeemias,
Tallinna Ülikoolis, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Eesti
Kunstiakadeemias ja Sibeliuse Akadeemias.  
 
 
  
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum