Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Iisaku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IISAKU LASTEAIA KUREKELL direktori vaba ametikoha täitmiseks
Iisaku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi IISAKU LASTEAIA KUREKELL direktori vaba ametikoha täitmiseks


Iisaku Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
IISAKU LASTEAIA KUREKELL direktori vaba ametikoha täitmiseks
 
Tööleasumise aeg 17. juuli 2017. a
 
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
 • kõrgharidus;
 • vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö kogemus koolieelses lasteasutuses;
 • pedagoogilised ja juhtimiskompetentsid (organisatsiooni arengu juhtimise, õpikeskkonna kujundamise, personalijuhtimise, ressursside juhtimise ja enesejuhtimise valdkonnas);
 • enamlevinud infotehnoloogia vahendite ja kontoritarkvara kasutamise oskus tavakasutaja tasemel;
 • eesti keele oskus kõnes ja kirjas kõrgtasemel, vene keele oskus vähemalt suhtlustasandil;
 • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
 • koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus.
 
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
 • kirjalik avaldus
 • elulookirjeldus (s.h töö- ja teenistuskäik)
 • kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate dokumentide koopiad
 • ametikohale asumise motivatsiooni kirjeldus ja visioon Iisaku Lasteaia Kurekell arenguvõimaluste kohta
 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 04. juulil 2017. a kella 10-ks Iisaku Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa 41101, märgusõna «Lasteaia direktori konkurss» või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil lia.teevali@iisaku.ee .
 
Täiendav info: tel 337 2733, tel 524 2521