Iisaku vald
Est | Eng |
tantsijad
Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid
Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid


Valitsus kiitis heaks KOV-ide ühinemise jätkamise ja haldusreformi erandid

15. juuni 2017 - 11:38
Valitsus kiitis tänasel istungil heaks otsused, mille järgi viiakse kohalike omavalitsuste ühinemised lõpuni valitsuse 9.02.2017 ettepanekute järgi. Nelja ühinemisettepaneku osas soovib valitsus piirkondlikelt komisjonidelt täiendavat arvamust. Erandid kinnitati kuue ühinemissuuna osas. Pärast haldusreformi elluviimist jääb tänaste otsuste järel Eestis alles 83 kohalikku omavalitsuse üksust: 16 linna ja 67 valda.

Valitsus kinnitas kuus haldusreformi erandit, mille järgi jätkavad iseseisvate kohalike omavalitsustena: Loksa linn; Kuusalu vald; Häädemeeste vald; Saarde vald; Kanepi vald; Põlva vald; Narva-Jõesuu linn; Sillamäe linn; Toila vald ja Antsla vald.

Neli varasemat ühinemisettepanekut otsustas valitsus saata piirkondlikesse komisjonidesse täiendava arvamuse saamiseks 28. juuniks. Täiendavat arvamust soovib valitsus: Keila linna ühendamiseks nelja kohaliku omavalitsuse üksusega; Haljala valla ja Rakvere valla ühinemise kohta; Nõo valla ühinemiseks Elva vallaga ning Luunja ja Tähtvere valdade liitumise kohta Tartu linnaga.

Setomaa valla maakondliku kuuluvuse otsustab valitsus määruse andmisega.

Valitsuse 9. veebruari tehtud kohalike omavalitsuse üksuste ühinemissuundade kohta saab infot siit:
https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-leppis-kokku-omavalitsuste-uhinemissuunad

Haldusreformi käigus tehtud haldusterritoriaalse korralduse muudatused jõustuvad kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval oktoobris.

https://www.valitsus.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-kov-ide-uhinemise-jatkamise-ja-haldusreformi-erandid
 

Valitsuse otsusega jääb ära kuus sundliitmist

  • Loksa linna (2738 elanikku) ühendamine Kuusalu vallaga
  • Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna (4772 elanikku) ühendamine Sillamäe linnaga (kuid Kohtla-Järve Viivikonna linnaosa antakse siiski üle)
  • Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla ühendamine ning Illuka valla ning Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna vallaga. Liitmine lõpetatakse ainult Kohtla valla, Kohtla-Nõmme valla ja Toila valla osas
  • Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla (kokku 4982 elanikku) ühendamine Saarde valla ja Surju vallaga (4873 elanikku)
  • Kanepi valla, Kõlleste valla ja Valgjärve valla (4962 elanikku) ühendamine Ahja valla, Laheda valla, Mooste valla, Põlva valla ja Vastse-Kuuste vallaga
  • Antsla valla ja Urvaste valla (4649 elanikku) ühendamine Orava valla ja Vastseliina valla ning Lasva valla, Sõmerpalu valla ja Võru vallaga.
http://www.postimees.ee/4147385/valitsus-otsustas-omavalitsuste-uhendamised-loksa-linn-sai-erandi