Iisaku vald
Est | Eng |
Sotsiaal ja tervishoid

Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on individuaalne, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

SOTSIAALVALDKONNA ÕIGUSAKTID JA TAOTLUSTE VORMID

Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on:

 • abi osutamine isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks;
 • sotsiaalsete erivajadustega isiku turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

Sotsiaalhoolekande põhimõtted on:

 • inimõiguste järgimine;
 • isiku vastutus enda ja oma pereliikmete toimetuleku eest;
 • abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad;
 • isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine.

Iisaku Vallavalitsuses teostavad sotsiaaltööd:

 • sotsiaaltöö vanemspetsialist, kelle ametikoha põhieesmärk on valla sotsiaaltöö korraldamine, eakate ja puuetega inimeste hoolekande korraldamine.
 • lastekaitsespetsialist, kelle ametikoha põhieesmärk on jälgida laste õigusi
  kaitsvate seaduste täitmist, soodustada perede toimetulekut ning teostada lastekaitsetööd.
 • hooldustöötajad, kelle töö eesmärgiks avahoolduses on klientide teenindamine lähtudes iga konkreetse kliendi individuaalsest abivajadusest ja kliendile osutatavate teenuste loetelust.


Sotsiaalhoolekande korraldamist reguleerivad seadused on:

Valla elanike tervise eest hoolitseb Iisaku perearstikeskus (OÜ Medikraft), kus tegutseb kaks perearsti.


Iisaku Vallavolikogu kinnitas 25.04.2013. a otsusega nr 148 Iisaku valla terviseprofiili

Iisaku valla terviseprofiili tegevuskava täitmine 2013-2014. aastal
 

arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum