Iisaku vald
Est | Eng |
Kohalik võim
Iisaku omavalitsusorganiteks on vallavolikogu kui kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse valla hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel ja vallavalitsus kui vallavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Iisaku Vallavolikogu valimised toimusid 20. oktoobril 2013.
Volikogu on 11-liikmeline ja valitakse neljaks aastaks. Iisaku Vallavalitsus koosneb viiest liikmest.

Iisaku Vallavolikogu ja –valitsuse info
 
Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Iisaku vald, Ida-Virumaa 41101
e-post: iisakuvv@iisaku.ee
tel: +372 337 2730

------------------------------------------------------------------------
HALDUSREFORM

Iisaku Vallavolikogu korraldab Alajõe valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku 25. oktoobrist kuni 15. novembrini 2016. a Iisaku Vallavalitsuses (asukoht: Tartu mnt 56, Iisaku alevik) ja valla raamatukogus nende tööaegadel ning Iisaku valla veebilehel www.iisaku.ee.

Ühinemislepingu projekt

Lisa 1. Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu seletuskiri

Lisa 2. Ühinevate omavalitsuste kaart mõõtkavas 1:50 000
Lisa 3.  Prioriteetsete investeeringute kava 2017- 2020
Lisa 4. Alajõe valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 5. Iisaku valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 6. Mäetaguse valla valla 2015. aasta auditeertud majandusaasta aruanne
Lisa 7. Tudulinnna valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne
Lisa 8. 
Õiend Alajõe valla, Iisaku valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemislepingu muudatusettepanekute kohta


http://alutaguse.kovtp.ee/yhinemisleping
 
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemused

Iisaku Vallavolikogu 07.12.2016. a otsus nr 158 «Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemuste kinnitamine»
 
arrow Iisaku valla ajaleht 
 
arrow Kasulikud viited
 
arrow Avalda arvamust siit
 
arrow Hajaasustuse programm
 
arrow Pildialbum